It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Αρχική Στόχοι Στρατηγικού ΣχεδιασμούΣτόχος 5 – Καινοτομία από όλους πρός όλους

Στόχος 5 – Καινοτομία από όλους πρός όλους

5.1 Τρέχουσα κατάσταση

Για κάθε δημόσιο φορέα υπάρχουν τρεις τρόποι για να καλύψει μια ανάγκη ή να επιλύσει κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. O πρώτος είναι να βασιστεί σε υπάρχοντες εσωτερικούς πόρους, το λεγόμενο insourcing. Ο δεύτερος, είναι να το αναθέσει σε κάποιον εξωτερικό ως προς αυτόν φορέα (outsourcing). Ο τρίτος είναι τρόπος είναι ο πληθοπορισμός (crowdsourcing[1]) όπου ο φορέας επιχειρεί την αντιμετώπιση του εκάστοτε ζητήματος αναθέτοντάς με ανοικτή πρόσκληση τα σχετικά καθήκοντα σε εθελοντές ή και σε συλλογικότητες.  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει ακόμα αρχίσει να πειραματίζεται με δράσεις πληθοπορισμού (crowdsourcing) για τη συλλογική επίλυση προβλημάτων.

5.2 Περιγραφή δράσης

Δημιουργία ιστοτόπου ειδικού σκοπού για δράσεις πληθοπορισμού όπου κάθε ενδιαφερόμενος, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης θα συμμετέχει καταγράφοντας ιδέες και προτάσεις σε εργαστήρια παραγωγής εφαρμόσιμων άμεσων λύσεων από πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικές τέτοιες δράσεις είναι οι διαγωνισμοί ανοικτής καινοτομίας όπως για παράδειγμα για το συμμετοχικό ανασχεδιασμό υπηρεσιών[2] (hackathons) για την αξιοποίηση και ανάπτυξη λογισμικού (editathons) και την επικαιροποίηση της γνωσιακής βάσης (wiki) των υπηρεσιών που παρέχει η περιφέρεια.

5.3 Ορόσημα υλοποίησης

 • Σχεδιασμός και τεχνική υλοποίηση της πλατφόρμας πληθοπορισμού open.pdm.gov/Lab
 • Προγραμματισμός και πραγματοποίηση γεγονότων πληθοπορισμού
 • Υλοποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη διαρκή καταγραφή της ικανοποίησης των χρηστών καθώς και των προτάσεων τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το δικτυακό τόπο της περιφέρειας [3](lime survey)

5.4 Υπεύθυνοι υλοποίησης

 • Τμήματα Πληροφορικής κάθε περιφερειακής ενότητας
 • ΟΔΕ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Ομάδα ΕΠΙΣΕΥ

[1]  Η περιγραφή του όρου crowdsourcing στην ελληνική έκδοση της wikipedia: http://www.wikiwand.com/el/Crowdsourcing
[2]  Σε αυτή την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο Together for Better Public Services – Partnering with citizens and Civil Society, θα βρείτε αναλύσεις για τις συμμαχίες που χτίζουν κυβερνήσεις με πολίτες, χρήστες και κοινωνία των πολιτών με στόχο την καινοτομία και βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών:  http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4211131e.pdf
[3] Το lime survey είναι ένα ανοικτό λογισμικό για τη διεξαγωγή έρευνας της ικανοποίησης των χρηστών. Δείτε μια μελέτη της παγκόσμιας τράπεζας για το ευρύτερο ζήτημα της συνεισφοράς των χρηστών στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών: http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-8980-5

Σχολιάστε

*

Όροι Χρήσης και Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο open.pdm.gov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το open.pdm.gov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του open.pdm.gov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».
Ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί απο την ΟΔΕ Ανοικτής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ και την Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης του ΕΠΙΣΕΥ.
BETA