It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Επιστροφή ΟΔΕ Ανοικτής Διακυβέρνησης ΠΔΜ

Κατεβάστε σε μορφή *.pdf την απόφαση Σύστασης Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απο εδώ.

Ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί απο την ΟΔΕ Ανοικτής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ και την Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης του ΕΠΙΣΕΥ.
BETA